Antonia van Schaaik, bedelaar

Antonia van Schaaik behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Zij wordt, zonder voornaam, genoemd in De bedelaarskolonie blz 91.

Antonia van Schaaik wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 41. Volgens die inschrijving is zij geboren 12 mei 1797 te Overschie als dochter van Albertus van Schaaik en Ingina van Watten en heeft zij het laatst gewoond te Rotterdam. Zij heeft een lang aangezicht, plat voorhoofd, blond haar, bruine ogen, grote neus, kleine mond, ronde kin en als bijzonder kenmerk ´een teken van brand op de regter hand en arm´.

Antonia van Schaaik wordt 24 mei 1825 overgeplaatst naar Veenhuizen. Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt F, maar dat heb ik niet ingezien.

20 juli 2013, WS