Antoinette Schop, bedelaar

Antoinette Schop wordt 14 oktober 1827 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Hoorn dat later die maand moet sluiten en daarom zijn klantjes in de schans moet dumpen, De bedelaarskolonie blz 277-278.

Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 180.

Volgens die inschrijving is zij geboren oktober 1790 en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Antoinette Schop is 1 El en zes palm lang, zij heeft een bleke kleur, bruin haar en bruine ogen, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘behet met toevallen’.

Antoinette Schop overlijdt 12 februari 1828.