Adrianus Stok, bedelaar

De achternaam kan net zo goed Hok als Stok zijn.

Adrianus Stok wordt 23 februari 1827 op de Ommerschans geboren en krijgt in het boek gemerkt E (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 686.

Er staat niet bij geschreven wie zijn ouders zijn.

Hij wordt 24 november 1827 ontslagen.