Lammegien Riems, bedelaar

Lammegien Riems wordt 2 oktober 1830 de Ommerschans binnengebracht door de stad Groningen. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1879.
Volgens die inschrijving is Lammegien Riems geboren augustus 1823 te Groningen en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Zij heeft een rond aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, kleine neus, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Bijgeschreven is ‘kind van 1191’. Dat moet dan zijn:

Cornelia Riems, maar diens inschrijving heb ik niet bekeken.

De inschrijving van Lammegien Riems, en naar ik aanneem ook haar moeder, loopt door in boek G, maar dat heb ik ook niet gezien.