Hermanus Rensenbrink, bedelaar

Hermanus Rensenbrink wordt 29 april 1828 de Ommerschans binnengebracht vanuit de stad ’s Gravenhage. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 191.

Volgens die inschrijving is hij geboren 19 april 1790 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Er is een signalement opgemaakt, maar dat stond net niet op mijn fotootje. Evenmin als de datum dat hij, want dat was nog wel te lezen, ‘overgaat naar de overzeesche bezittingen’.