Hendrik Matthys Rietveld, bedelaar

Hendrik Matthys Rietveld wordt de Ommerschans binnengebracht op 20 mei 1828 door de stad Schiedam. Hij krijgt in het stamboek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 425) het bedelaarsnummer 357.
Volgens die inschrijving is Hendrik Matthys Rietveld geboren 14 september 1804 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Hendrik Matthys Rietveld is 1,47 lang, heeft een smal aangezicht, een blozende kleur, blond haar en lichtbruine ogen, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Hendrik Matthys Rietveld is 3 november 1828 gedeserteerd.
Blijkbaar wordt hij later teruggebracht en dan krijgt hij het bedelaarsnummer F 487, maar die inschrijving heb ik niet gezien.