Charles François Range, bedelaar

Charles Francois Range wordt met naam genoemd in De bedelaarskolonie blz 211.

Hij wordt 25 juli 1823 de Ommerschans binnengebracht vanuit het gesticht te Hoorn. Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 910.

Volgens het mutatie-register (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1506) deserteert Charles François Range 3 december 1823.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer C 1651.