Maria Patijn, bedelaar

Maria Patijn maakt deel uit van het eerste transport dat uit het provinciaal werkhuis te Veere naar de Ommerschans komt. Aankomst 9 juli 1824. De aankomst en de beroering die dit te Veere veroorzaakt, worden genoemd in De bedelaarskolonie blz 228 en de vele invaliden onder hen – dertien van de zestig – op blz 237-238.

Er is een lijst met alle aanwezigen bij dit transport.

Maria Patijn krijgt op folio 402 van het stamboek ‘gemerkt A’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) hoofdelijk nummer A 878.
Zij zal 15-02-1825, dus 7 maanden na aankomst, moeder worden van Johanna Marie Patijn, A 260 op folio 442. Vader onbekend. Johanna Maria zal overlijden 17 februari 1825. Ze staat op het lijstje eerstgeborenen op de schans.