Matthijs Notja, bedelaar

Matthijs Notja is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers F 1730, F 302 en F 1561, als hij 10 oktober 1835 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door Zevenbergen en hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 426) het bedelaarsnummer 159.

Volgens die inschrijving is hij geboren 25 mei 1788 te Dordrecht en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Matthijs Notja wordt 6 februari 1836 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt H, maar dat heb ik niet ingezien.

Hij zal zijn ontslagen, maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer I 3684.