Willem Muijs, bedelaar

Bij latere inschrijvingen heet hij meestal Guillaume in plaats van Willem.

wordt 25 juli 1823 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Hoorn. Hij behoort tot de groep die wordt genoemd in De bedelaarskolonie blz 186.
Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 924.

Volgens die inschrijving is hij geboren 7 juli 1779 te Gouda. Willem Muijs is vijf voet en vijf duim lang, heeft een rond en blozend aangezicht en een breed voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ronde en brede kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ´een sabelhouw boven den duim van de linkerhand´.

Willem Muijs behoort tot de groep, genoemd in De bedelaarskolonie blz 244, die op 23/24 mei 1825 als allereersten overgaan van de Ommerschans naar het tweede gesticht te Veenhuizen.

Hij komt voor op folio 6 van de ontslagvoordracht van 26 april 1826 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1470) en hij wordt 6 september 1826 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– F 1392,
– G 703,
– H 328, en
– K 280.