Salomon Marcus, bedelaar

Salomon Marcus maakt deel uit van een groep van achttien personen die op 13 mei 1824 de schans biinnen worden gebracht door ‘de stedelijke regering van Rotterdam’.

Er is een lijst van alle deelnmers aan dat transport.