Pieter Mölman, bedelaar

Pieter Mölman wordt 23 maart 1830 de Ommerschans binnengebracht door de stad Woerden. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1410.

Volgens die inschrijving is hij geboren 17 mei 1772 in iets dat lijkt op ‘Kloosterkamp’ en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’. Pieter Mölman is 1 el, ? palm en zes duim lang, hij heeft een rond aangezicht, grijsachtig haar en lichtblauwe ogen en als bijzonder kenmerk ‘een lidteken aan de regter zijde … (?)’, het laatste gedeelte kon ik helaas niet lezen.

Pieter Mölman wordt 19 september 1830 overgeplaatst naar Veenhuizen.
Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet ingezien.