Petrus Manuel, bedelaar

Petrus Manuel wordt 22 mei 1862 de Ommerschans binnengebracht door de stad Assen, na een veroordeling. Hij krijgt in het boek gemerkt V (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 440) het bedelaarsnummer 674.

Volgens die inschrijving is hij geboren 20 juni 1860 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Bijgeschreven is dat hij een kind is van 666 en 672, maar ik heb niet gekeken wie dat zijn.

Achter zijn naam staat V2, wat inhoudt dat hij wordt ondergebracht in het tweede gesticht te Veenhuizen.

Petrus Manuel wordt 1 mei 1863 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer 6157.