Petronella van der Meijden, bedelaar

Petronella van der Meijden hoort bij de groep vrouwen en kinderen die op zaterdag 2 augustus 1823 op de Ommerschans aankomen vanuit het gesticht te Hoorn en wier aankomst wordt gemeld in De bedelaarskolonie p 188-189.

Volgens het inschrijfregister (Drents Archief, toegang 0137.01 invnr 422, het ‘boek gemerkt A’) is Petronella van der Meijden geboren 26 september 1784 en is zij ontslagen 1 april 1825. Maar later keert zij nog twee keer terug.

20 juni 2013, Wil Schackmann