Otto Monfroi, bedelaar

Otto Monfroi wordt 16 januari 1824 de Ommerschans binnengebracht door ‘de stedelijke regering van ’s Hertogenbosch’. Hij krijgt op folio 333 van het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 162.

Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Volgens Douwe Petrus van Steenwijk is hij 23 jaar en ‘zinneloos’.

Otto Monfroi overlijdt 22 december 1824.