Nicolaas van Meel, bedelaar

Nicolaas van Meel is al vier keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers K 143, O 47, 1200 en Q 2701, als hij 13 augustus 1857 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Leeuwarden en hij krijgt in het boek gemerkt T (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 438) het bedelaarsnummer 2875.

Volgens die inschrijving is hij geboren in 1818 te Helmond en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Nicolaas van Meel is 1.70 lang, hij heeft een rond aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, een spitse neus, en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Helmond.

Nicolaas van Meel wordt 12 mei 1862 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– V 1540,
– X 4396, en
– 3755.