Neeltje Meijer, bedelaar

Neeltje Meijer heeft het bedelaarsnummer C 1478

 

Op 18 april 1826, Drents Archief, toegang 0186, invnr 78, schrijft de Administrateur voor het armenwezen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken:

Ik heb de eer UwelEd. hiernevens te informeeren, dat het onderzoek naar het onderstands domicilie van N. Meijer No 278B en van L. van der Maade No 353B, heeft aangetoond, dat zij hetzelve hebben, de eerstgenoemde in de gemeente Schiedam en de laatste in de gemeente Kapelle.Buzelinge en Eversdijken (provincie Zeeland).
Ik verzoek UwelEd daarvan, op Uwe registers, aanteekening te willen doen houden.