Maria Helena Mignon, bedelaar

Maria Helena Mignon wordt 11 november 1822 de Ommerschans binnengebracht vanuit het gesticht van Limburg te Reckheim. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 280.
Volgens die inschrijving is zij geboren 15 mei 1792 te Luik en heeft zij het laatst gewoond in Maastricht. Maria Helena Mignon heeft een rond aangezicht en een breed voorhoofd, blauwe ogen, een brede neus, een spitse kin, blond haar en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

Maria Helena Mignon behoort tot de groep, genoemd in De bedelaarskolonie blz 244, die op 23/24 mei 1825 als allereersten overgaan van de Ommerschans naar het tweede gesticht te Veenhuizen.

Ze komt voor in een discussie over de ontslagvoordracht voor 1829 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1469).
De Permanente Commissie schrijft 30 maart 1829:
Wijders hebben wij niet op de staten gevonden de volgende kolonisten, welke in 1822 zijn aangekomen en dus volgens de Instructie, mede hadden moeten worden voorgesteld.
(…)
No 280 Maria Helena Mignon te Veenhuizen, aangekomen 11 november 1822

Directeur Visser antwoordt:
Maria Helena Mignon te Veenhuizen no 280. Is eene boerewerkster waarin zij haar volgend bestaan zoude kunnen verdienen.

Bijgekrabbeld met potlood (wschijnlijk eindbeslissing):
Op de voordragt.