Jozeph Manuel, bedelaar

Jozeph Manuel is al een keer opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer G 1364, als hij 15 oktober 1835 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de stad Amsterdam en hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 181.

Volgens die inschrijving is hij geboren 2 december 1811 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Jozeph Manuel wordt 30 april 1837 ontslagen.