Johannes Simon George Mirrer, bedelaar

Johannes Simon George Mirrer wordt 9 april 1854 de Ommerschans binnengebracht door de stad Maastricht. Hij krijgt in het boek gemerkt P (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 434) het bedelaarsnummer 1696.

Volgens die inschrijving is hij geboren 27 oktober 1829 te Rotterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Er is geen sigmalement opgemaakt. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Rotterdam.

Johannes Simon George Mirrer deserteert 31 augustus 1854 en wordt daarom 31 november 1854 uitgeschreven.

3 november 2014, Wil Schackmann