Johannes Mistel, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Johannes Mistel, met bedelaarsnummer F 196, op 4 mei 1830 in de bedelaarskolonie overleden.