Johannes Hendrik Menning, bedelaar

Johannes Hendrik Menning is al drie keer opgenomen en had de bedelaarsnummers F 1292, F 1658 en F 734.

De vierde opname is met nummer F 2057 en dan meldt het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) dat Johannes Hendrik Menning op 27 mei 1830 de bedelaarskolonie heeft verlaten omdat hij is ‘opgeroepen door de politieke regter te Zwolle’.