Johanna Mulders, bedelaar

Johanna Mulders wordt 17 december 1828 de Ommerschans binnengebracht door de stad Rotterdam. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 25.

Bij haar naam staat een ‘V’ wat inhoudt dat zij is overgegaan naar Veenhuizen.

Johanna Mulders overlijdt 19 maart 1832.

Bovenstaande gegevens zijn overgenomen uit een register van de Ommerschans van 1828-1842 met alle categorieèn, ook strafkolonisten, bouwboeren enzv. (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1453). Dit register bestond naast de gewone stamboeken, maar bevat minder bijzonderheden. Bijvoorbeeld de datum van overplaatsing naar Veenhuizen en een signalement kunnen wel in boek F staan.