Hylke Jelles Molenaar, bedelaar

Hylke Jelles Molenaar is geboren op 19‑05‑1772 te Leeuwarden.
Hij trouwt voor de kerk op 06‑05‑1798 te Huizummet Marie, of Maria (Myke) Colee, geboren op 03‑07‑1777 te Buitenpost. Van het echtpaar zijn acht kinderen bekend, geboren van 1798 tot 1816.

Begin 1831 is Hylke Jelles Molenaar 59 jaar, zijn echtgenote leeft nog en diverse van zijn kinderen zijn volwassen, als hij zich vrijwillig aanmeldt om naar de Ommerschans te gaan. De reden is ´zwakte´. Op 9 april 1831 wordt door de Gemeente Leeuwarden besloten Hylke Molenaar op zijn verzoek op 26 april naar Ommerschans te zenden.

Hij komt aan op 27 april 1831 en krijgt in het boek gemerkt I (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 428) het bedelaarsnummer 1540.

Hij blijft anderhalf jaar en dan wordt Hylke Jelles Molenaar op 13 september 1832 ontslagen.

Zijn echtgenote overlijdt op 27‑11‑1832 te Baarderadeel op 55‑jarige leeftijd.

Op 25 November 1834 besluit Leeuwarden dat op vrijwillige aangifte is besloten de persoon Hylke Molenaar samen met enige andere personen naar de Bedelaarskolonie te Ommerschans te zenden. De reden is ‘ zwakte in de lendenen’.

Hij komt in de schans aan op 30 november 1834 en krijgt in het boek gemerkt G het bedelaarsnummer 770.
Volgens die inschrijving is Hylke Molenaar 1 El, zes palm, vijf duim en acht streep lang, hij heeft een ovaal aangezicht, grijs haar en blauwe ogen, een gewone neus en gewone mond, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Tijdens deze detentie, op 23 april 1835, geeft hij via een akte bij een notaris in Ommen (‘gratis opgemaakt volgens Certificaat van Onvermogen, afgegeven door den Burgemeester der stad Leeuwarden’) toestemming voor het huwelijk van een zoon.

Hylke Jelles Molenaarwordt 24 oktober 1835 ontslagen.

Op 10 november 1835 besluit Leeuwarden op daartoe door de belanghebbenden gedaan verzoek, naar Ommerschans als vrijwilligers op te zenden de personen van Hiltje van der Zwaag met beide kinders en Hylke Molenaar. Reden ‘oud en gebrekkig’.

Hij komt aan op 14 november 1835 en krijgt in het boek gemerkt G het nummer 406.
Volgens die inschrijving …

Hylke Jelles Molenaarwordt 22 oktober 1836 ontslagen.

Te Leeuwarden beklaagt hij zich in januari 1837 ‘dat hij op zijn verzoek bij de Diakonie van de Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier om enige ondersteun in zijne behoeftige omstandigheden ten antwoord bekomen heeft dat hij als zijnde reeds een en ander maal naar de Kolonie der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden geweest, door hen niet konde worden onderhouden’.

Dan rest niet anders dan een volgende opname. Reden: ‘verval van krachten’.

Op 7 juni 1838 komt hij aan en krijgt hij het nummer H 1479.

Hylke Jelles Molenaar overlijdt op de Ommerschans 13 september 1838.

26 augustus 2013, samengesteld uit correspondentie tussen Nienke Wittich-Schmidt en Wil Schackmann