Hendrik van Meekeren, bedelaar

Hendrik van Meekeren wordt 11 januari 1825 de Ommerschans binnengebracht door de stad Groningen. Hij krijgt op dolio 439 van het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1170.
Volgens die inschrijving is hij geboren 28 maart 1760 (?) te Leeuwarden, als zoon van Rijk van Meekeren en Elisabeth Sluiter, en heeft hij het laatst gewoond in Groningen.

Hendrik van Meekeren is vijf voet en acht duim lang, hij heeft een lang en schraal aangezicht en een hoog voorhoofd, blauwe ogen, een lange neus, een kleine mond, lange kin, grijsachtig haar en geen bijzondere kenmerken.

Hij is vergezeld van zijn echtgenote:

Frauke van Duiren krijgt op folio 439 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 1172. Volgens die inschrijving is zij geboren 2 januari 1787 te Groningen, als dochter van Jan van Duiren en Janna Beerends, en heeft zij het laatst gewoond in hetzelfde Groningen. Frauke van Duiren is vijf voet en twee duim lang, zij heeft een lang aangezicht en een hoog voorhoofd, blauwe ogen, een kleine mond, ronde kin, blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Ze hebben bij zich hun kinderen:

Margien van Meekeren krijgt op folio 439 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 1230, wat wordt doorgestreept en vervangen door 791. Volgens die inschrijving is zij geboren 22 augustus 1821 te Groningen, als dochter van Hendrik van Meekeren en Frauke van Duiren. Er is geen signalement van haar opgemaakt.

Johannes van Meekeren krijgt op folio 440 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 13. Volgens die inschrijving is hij geboren 28 novermber 1823 te Groningen, als zoon van Hendrik van Meekeren en Frauke van Duiren. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Ik vermoed dat de familie een woninkje voor een bedelaarshuisgezin te Veenhuizen krijgt, op de manier als beschreven in De bedelaarskolonie blz 259, want er komt jaren later nog een zoon:

Hendrikus van Meekeren wordt volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) op 11 april 1830 geboren. Hij wordt abusief dubbel ingeschreven, als nummer F 511 en F 1625.

Ik heb niet gekeken hoe het met de familie afloopt.