Hendrik Maat, bedelaar

Hendrik Maat is eerder opgenomen geweest en had toen bedelaarsnummer F 1370.

De tweede opname is met nummer F 345 en dan meldt het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) dat Hendrik Maat op 22 mei 1830 uit de bedelaarskolonie is gedeserteerd.