Gerritje Monnee, bedelaar

Het kan net zo goed Honnee zijn als Monnee.

Gerritje Monnee wordt 9 maart 1829 de Ommerschans binnengebracht door de stad Utrecht. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 649.
Volgens die inschrijving is Gerritje Monnee geboren 1793 te Utrecht en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Gerritje Monnee is 1 El, vijf palm en 9 duim lang, heeft een ovaal aangezicht, een blozende kleur, bruin haar en bruine ogen, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Haar inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet ingezien.