Gerrit Maas, bedelaar

Gerrit Maas wordt 29 juni 1831 de Ommerschans binnengebracht vanuit Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1300.
Volgens die inschrijving is hij geboren 24 ?? 1822 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Hij zal dus als kind met ouder(s) meegekomen zijn, maar er wordt niet vermeld van wie hij een kind is.

Gerrit Maas is 1 El en acht streep lang, hij heeft een rond aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een spitse neus, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt G. Daar is genoteerd dat Gerrit Maas 24 oktober 1832 is overleden.