Geesje Mur, bedelaar

Geesje Mur behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Geesje Mur wordt in het ‘boek gemerkt A’ (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) ingeschreven onder bedelaarsnummer 70. Volgens die inschrijving is zij geboren 10 oktober 1787 ‘in de Wijk’, als dochter van Hendrik Mur en een onbekende moeder, en heeft zij het laatst gewoond in Hoorn. Zij heeft een lang aangezicht en breed voorhoofd, blond haar en blauwe ogen, een grote neus, spitse kin en als bijzonder kenmerk ‘een hooge rug ‘.

Geesje Mur wordt 22 oktober 1824 ontslagen. Later wordt ze nog tweemaal opgenomen: G 2244, G 1398.