Frederik Meijer, bedelaar

Frederik Meijer wordt 10 februari 1853 de Ommerschans binnengebracht door Vleuten. Hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 435) het bedelaarsnummer 3722.

Hij was al eerder opgenomen geweest, bij de inschrijving in het stamboek Q staat bij hem vermeld ‘2e maal’. Het kan ook de derde maal zijn, want er zijn wat veel Frederik Meijers.

Deze is in ieder geval geboren 12 januari 1819 in Nederhorst den Berg. In het gemeentearchief van die plaats is gevonden dat hij in 1847 is opgenomen als L 1839. Hij wordt daar omschreven als een zoon van Jannetje van Hilten. In 1848 wordt in het gemeentearchief gemeld dat hij is gedeserteerd.

Als dit zijn tweede opname is, hebben ze er dus vijf jaar over gedaan om hem terug te vinden.
En zonder blijvend succes, want op 30 maart 1830 deserteert Frederik Meijer opnieuw en hij wordt niet teruggevonden.

Met dank aan Jan Baar van de Historische Kring Nederhorst den Berg die mij gegevens verstrekte uit het gemeentearchief, WS.