Diderik Meijer, bedelaar

Diderik Meijer wordt 31 augustus 1847 de Ommerschans binnengebracht door de stad Utrecht. Hij krijgt in het boek gemerkt M (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 431) het bedelaarsnummer 6148.
Volgens die inschrijving is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’ en is hij geboren 27 januari 1805 te Leeuwarden.
Diderik Meijer is 1,69 lang, hij heeft een vol aangezicht, blond haar en blauwe ogen, grote mond, ronde kin en bij de bijzondere kenmerken staat genoteerd ´aan de regter hand´.

Zijn inschrijving loopt door in het boek Q.

Diderik Meijer wordt 4 september 1847 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 10 september 1850 wordt ontslagen.