Catharina Milde, bedelaar

Catharina Milde is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers T 2971, X 5007 en 4285, als zij 27 oktober 1870 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen na een veroordeling wegens bedelarij.
Zij krijgt in het het stamboek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 292, het bedelaarsnummer 3054.
Volgens die inschrijving is Catharina Milde geboren 18 februari 1831 te Nijmegen en is haar geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Achter haar naam staat V1, wat inhoudt dat ze wordt ondergebracht in het eerste gesticht te Veenhuizen,

Catharina Milde wordt 25 oktober 1872 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert ze later diverse keren terug en krijgt zij de bedelaarsnummers:
– 3745,
– 3439,
– 3547, en
– 3966.