Arie Gerrits Molendijk, bedelaar

De naam komt in de bedelaarstukken ook voor als Meulendijk.

Arie Gerrits Molendijk wordt, als ‘Arie uit Charlois’, genoemd in De bedelaarskolonie blz 299.

Arie Gerrits Molendijk of Meulendijk wordt geboren 02‑12‑1761 en gedoopt 20-12-1761 te Ridderkerk als het tweede van zeven kinderen van Gerrit Pieterse Molendijk en Arijaantie Arijense Punt. Als zijn vader na de dood van zijn echtgenote hertrouwt, komen daar nog elf kinderen bij.

Arie Gerrits Molendijk gaat 29‑12‑1782 te Charlois in ondertrouw en huwt voor de kerk op 19‑01‑1783 te Charlois met Jopje Abrahamsdr de HAAN, 27 jaar oud, gedoopt op 14‑12‑1755 te Charlois. Van het echtpaar zijn drie kinderen bekend,
Echtgenote Jopje Abrahamsdr de HAAN overlijdt 28‑03‑1818 te Charlois op 62‑jarige leeftijd.

Begin jaren twintig, als Arie Molendijk de 60 gepasseerd is, zijn de drie kinderen alledrie getrouwd, wonen ze alledrie met hun partner in Charlois en hebben ze alledrie een nest vol kinderen. Aan de beroepen te zien is het nergens vetpot.
Arie slaagt er blijkbaar niet in de kost nog te verdienen en belandt in het werkhuis van Hoorn. Vervolgens maakt hij deel uit van de uitwisseling validen-invaliden van 20 maart 1825, genoemd in De bedelaarskolonie blz 241.

Arie Gerrits Molendijk krijgt op folio 466 van het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 419.
Hij is vijf voet en vier duim lang, hij heeft een lang aangezicht en een lang voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ronde kin, grijs haar en geen bijzondere kenmerken.

Hij komt voor op de conceptvoordracht voor ontslag in maart 1827 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1502). Hij heeft een krediet van 39,50, waar een ontvangen voorschot van 1,74 nog van af moet. Verder heeft hij 24,70 tegoed op kleeding en is hem voor 23,85 aan kleding verstrekt.

Hij staat ook op de definitieve ontslagvoordracht dd 25 april 1827 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1470) en Arie Gerrits Molendijk wordt ontslagen 16 augustus 1827.

Maar op 21 oktober 1828, inmiddels 66 jaar oud, is hij er weer, aangevoerd vanuit Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt F het bedelaarsnummer F 1400.

Hij komt voor in een map met invaliden (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1156) met daarbij geschreven: ‘Zijne jaren, zonder zijne krachten in aanmerking te nemen, maakten hem tevoren reeds gedeeltelijk, tegenwoordig zelfs geheel invalide, volgens besluit van de Perm Komm: dd 27 mei 1831 no 1.’

Arie Gerrits Molendijk wordt weer ontslagen 29 oktober 1832.

Hij blijft precies een jaar weg, op 29 oktober 1833, komt hij, 71 jaar oud, uit Rotterdam. Hij krijgt in het boek G het bedelaarsnummer 1300.

Arie Gerritsen Molendijk wordt 5 maart 1834 overgeplaatst naar Veenhuizen, waar hij 23 februari 1838 overlijdt.

25 augustus 2013, samengesteld uit correspondentie tussen Gerry Molendijk en Wil Schackmann