Agnes Marchekin, bedelaar

Agnes Marchekin behoort tot het transport uit Noord-Brabant dat op 13 oktober 1823 binnenkomt en wier aankomst wordt genoemd in De bedelaarskolonie blz 202.

Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Volgens de inschrijving in het stamboek ‘gemerkt A’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) is Agnes Marchekin geboren 1778. Zij is de moeder van Betje Beset, A 1175. Agnes Marchekin is geboren te en heeft het laatst gewoond in ’s Hertogenbosch. Zij wordt vrijgelaten 4 september 1826.

13 juli 2013, Wil Schackmann