Cornelis van Loenen, bedelaar

Cornelis van Loenen behoort tot de groep die zondag 12 oktober 1823 vanuit Amsterdam door commissaris Sepp op de Ommerschans wordt binnengebracht en die genoemd wordt in De bedelaarskolonie blz 201-202. Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Bij aankomst krijgt Cornelis van Loenen in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1159.
Volgens die inschrijving is hij geboren in 1796 te Diemen, als zoon van Theunis van Loenen en Jaapje Vis, en heeft hij het laatst gewoond in Amsterdam.
Cornelis van Loenen is 5 voet, 1 duim en 2 streep lang, hij heeft een rond en blozend aangezicht en een rond voorhoofd, blauwe ogen, een brede neus, een ronde kin, bruin haar en geen bijzondere kenmerken.

Hij deserteert 11 juni 1824.