Maria Kragt, bedelaar

Maria Kragt gaat verderop in dit verhaal Van Bezuijen heten. Die naam komt ook voor als Bazuie, Besuije en Bezuyn.

Maria Kragt wordt 24 augustus 1823 de Ommerschans binnengebracht door de stad Rotterdam. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 1107.
Volgens die inschrijving is Maria Kragt geboren 13 oktober 1790 te Rotterdam, als dochter van Lambertus Kragt en Petronella Prins, en heeft zij het laatst gewoond in hetzelfde Rotterdam.
Maria Kragt heeft een lang aangezicht en een plat voorhoofd, bruine ogen, een spitse neus, een spitse kin, zwart haar en geen bijzondere kenmerken.

Zij is vergezeld van twee kinderen:

Lambertus Pieter Kragt krijgt in het boek A het bedelaarsnummer 1108. Volgens die inschrijving is hij geboren 28 mei 1811 te Rotterdam, als zoon van Lambertus Pieter Thijme en Maria Kragt.
Lambertus Pieter Kragt is vier voet en 1 streep lang, heeft een ‘rond en bleek’ aangezicht en een rond voorhoofd, blauwe ogen, een spitse kin, blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Maria Kragt krijgt in het boek A het bedelaarsnummer 1109. Volgens die inschrijving is zij geboren 22 november 1816 te Rotterdam, als dochter van een niet goed leesbare vader en Maria Kragt.
Maria Kragt jr heeft een ‘rond’ aangezicht en een plat voorhoofd, blauwe ogen en geen bijzondere kenmerken.

Bovendien is Maria Kragt bij aankomst blijkbaar al zwanger, want na acht maanden bevalt ze van:

Pieter Gijsbert Kragt krijgt op folio 367 van het boek A het bedelaarsnummer 453. Volgens die inschrijving is hij geboren 22 april 1824 in de Ommerschans, als zoon van Lambertus Pieter Thijme en Maria Kragt. Hij staat op het lijstje van eerstgeborenen op de schans.
Pieter Gijsbert Kragt overlijdt 21 september 1824.

In hetzelfde konvooi als waarmee Maria sr, Maria jr en Lambertus Pieter Kragt op 24 augustus 1823 binnenkomen, bevindt zich ook Cornelis van Bezuijen (Bazuie/Besuije/Bezuyn).
Cornelis van Bezuijen krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 1115. Volgens die inschrijving is hij geboren 14 juli 1797 te Rotterdam, als zoon van Cornelis Bezuijen en Anna Tiemens, en heeft hij het laatst gewoond in Rotterdam.
Cornelis van Bezuijen is vijf voet lang, heeft een ovaal aangezicht en een hoog voorhoofd, blauwe ogen, een ronde kin, lichtbruin haar en als bijzonder kenmerk ´een hoge schouder´.

Op 26 augustus 1826 bevalt Maria Kragt van een zoon van haar en Cornelis van Bezuijen, welk kind dus op de schans verwekt moet zijn:
– de zuigeling Cornelis Bazuie of van Bezuijen krijgt in de lijst van bedelaars de aanduiding ‘O.E.’ Ik weet niet wat dat betekent, maar het zal te maken hebben met op de Ommerschans geboren zijn.

Cornelis van Bezuijen senior wordt 16 augustus 1827 ontslagen.
De inschrijvingen van Maria Kragt senior, Maria Kragt junior, Lambertus Pieter Kragt en Cornelis van Bezuijen junior lopen door in het boek gemerkt F, maar die gegevens heb ik niet bekeken.
Ze zullen eind jaren twintig ontslagen zijn, want op 28 juli 1830 trouwen Maria Kragt en Cornelis van Bezuijen te Rotterdam. Maria Kragt junior wordt bij die gelegenheid door de ouders erkend en heet officieel voortaan Maria van Bezuijen. Op 16 augustus 1831 wordt te Rotterdam uit dit huwelijk geboren Christiaan van Bezuijen.
Deze laatste gegevens zijn ontleend aan de stamboom Vogelzang.

Vervolgens komt het hele gezelschap weer in de bedelaarskolonie terecht. Die inschrijvingen heb ik niet bekeken, maar het zal eind 1831, begin 1832 zijn en de nummers zijn:
Maria Kragt sr F 1430
Cornelis van Bezuijen sr F 1010 of F 1905
Maria Kragt jr/van Bezuijen F 1030
Cornelis van Bezuijen jr G 818
Christiaan van Bezuijen F 1221

Lambertus Pieter Kragt is er niet bij. Of hij is inmiddels overleden of hij heeft, hij is al twintig, zijn eigen weg in het leven gevonden.

Dan gaat het crescendo. Op een gegeven moment krijgen ze een woninkje voor een bedelaarshuisgezin in Veenhuizen – zie De bedelaarskolonie blz 259 – en op 13 juni 1834 mogen ze als kolonistengezin een huisje betrekken in de vrije kolonie Willemsoord.
Alledrie de kinderen (Maria, Cornelis, Christiaan) worden later ook vrije kolonist, de ouders overlijden in de kolonie op respectievelijk 72-jarige (Cornelis) en 83-jarige (Maria) leeftijd.

6 augustus 2013, Wil Schackmann