Katarina Krans, bedelaar

Katarina Krans behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Katarina Krans wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 45. Volgens die inschrijving is zij geboren 22 augustus 1786 te Rotterdam als dochter van Roelof Krans en Hendrika Geisen, en heeft zij het laatst gewoond te Rotterdam. Zij heeft een lang aangezicht, breed voorhoofd, donkerbruin haar en blauwe ogen, spitse neus, kleine mond, spitse kin en als bijzonder kenmerk ´pokdalig’.

Katarina Krans wordt ontslagen 22 september 1825.

20 juli 2013, WS