Judith Knies, bedelaar

Judith Knies wordt op mij niet bekende datum de Ommerschans binnengebracht en krijgt in het boek gemerkt C (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 50.

Die inschrijving heb ik niet gezien, maar ik heb een miniem stukje correspondentie over haar uit een brief dd 9 december 1825 van directeur Visser aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 76):

De Direktie te Ommerschans wordt door ons van de komst der personen Judith Knies en (…) geinformeerd.

Daar moet in de post meer van te vinden zijn, maar daar heb ik niet naar gezocht.