Willem Jansen, bedelaar

Willem Jansen wordt 2 juni 1823 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 821.
Volgens die inschrijving is Willem Jansen geboren 18 augustus 1778 te Rotterdam, als zoon van Willem Jansen en Adriana Vermeulen en heeft hij als laatste woonplaats ook Rotterdam.
Willem Jansen is 5 voet, vijf palm en vijf streep lang, heeft een ovaal aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een grote neus, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘op de borst geprikt’.

Willem Jansen wordt 22 september 1825 ontslagen.

Maar later zal hij nog diverse keren terugkeren. Hij krijgt dan de bedelaarsnummers:
– C 1587,
– T 1221 (dit moet een abuis zijn, want boek T is veel later in de tijd),
– F 2097,
– G 754,
– G 2309.

De daaropvolgende opname heb ik ingezien: Willem Jansen wordt de Ommerschans binnengebracht door (alweer) de gemeente Rotterdam op 9 mei 1837. Hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 650. Bijgeschreven is dat het voor de 6e maal is, en dat klopt.
Zijn geboortedatum wordt nu gegeven als 18 augustus 1774 en zijn geloofsovertuiging is ‘gereformeerd’.
Zijn lengte wordt nu gegeven als 1,64, zijn aangezicht wordt als ‘vol’ omschreven, zijn haar als ‘ grijs’.

Genoteerd is dat Willem Jansen 20 mei 1835 wordt overgeplaatst naar Veenhuizen. Dat kan niet kloppen, bedoeld zal zijn 20 mei 1837.

Deze inschrijving loopt door in het boek gemerkt H, maar die heb ik niet ingekeken.
Hij zal wel ontslagen zijn, want later keert hij nog twee keer terug en krijgt hij bedelaarsnummers:
– H 941, en
– N 136-677.