Ida de Jong, bedelaar

Ida de Jong wordt 7 juni 1823 de Ommerschans binnengebracht door ’t Gemeentebesuur van Weijl, provincie Overijssel’. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 844.

Blijkbaar is Ida de Jong een deel van de route, namelijk van Wijhe tot Heino, vervoerd door de ‘ ambtsdienaar’ van Wijhe, want die reclameert de kosten daarvan bij de gemeente Ommen, die voor het laatste stukje zorg heeft gedragen:

Uit een brief van de schout van Wijhe aan de Ed Achtbare Heer President-Burgemeester van de stad Ommen, dd 31 oktober 1823 (gemeentearchief Ommen, ingekomen stukken 1823-1824):
Wijhe, 31 oktober 1823
Mij omtrend de betaling van onderscheidene door de ambtsdienaar dezer gemeente gedane transporten van naar de Ommerschans bestemde bedelaars aan de Heer Direkteur dier colonie hebbende geadresseerd, is mij door zijn Ed onderrigt, dat de penningen voor het geheele transport door hem aan de politie-bediende van Ommen waren uitbetaald.
Ik neem dus de vrijheid UEd achtbare’s tusschenkomst te verzoeken, teneinde de transportkosten van hier tot Heino, zijnde een distantie van twee uren, ten bedrage van vier guldens voor de hier onder staande transporten, aan de ambtsdienaar brenger dezes mogen worden gerestitueerd, terwijl ik mij ten allen tijde ter wederdienst aanbiede, en mij met hoogachting noeme
De schout van Wijhe
datum van de gedane transporten:
1822 29 december – Jan van der Wal
1823 31 May – Johannes de Lange
1823 2 juny – Charlotte Maartens
1823 6 juny – Ida de Jong

Volgens de inschrijving in boek A is Ida de Jong geboren 13 maart 1799 te LangeZwaag(?), als dochter van ‘Kempes’ en ‘Yke’, en heeft zij het laatst gewoond in ‘op de Gordijk’.
Ida de Jong heeft een rond aangezicht, blauwe ogen, een kleine mond, ronde kin, blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Ida de Jong wordt 22 september 1825 ontslagen.