Hendrik Johannes Holleman, bedelaar

Hendrik Johannes Holleman is geboren (en RK gedoopt) op 19 maart 1805 te Delft, als zoon van turfdrager Adalbertus Holleman en Judith Hozen. In de militieregisters staat hij als matroos vermeld en dat hij op 15 jarige leeftijd in oktober 1820 vertrekt van Rotterdam met het schip “De Zwaluw”. Op 16 februari 1824 wordt hij uit Z.M. Dienst ter Zee als matroos der derde klasse ontslagen wegens verminking.
In mei 1827 wordt hij door de stedelijke regering van Amsterdam opgestuurd naar de Ommerschans waar hij op 29 mei 1827 als bedelaar wordt ingeschreven onder nummer 1070. Op 12 september 1829 wordt hij ontslagen maar op 1 oktober van hetzelfde jaar weer opnieuw ingeschreven onder nummer 1171. Hij is dan opgepakt wegens bedelarij in De Wijk (Zuid-Oost Drenthe). Uit het signalement staat bij het onderdeel ‘bijzondere teekenen’: “op de linker wang een naat van ’t oor tot aan den mond en gaat mank”. Uiteindelijk wordt hij 22 juni 1832 ontslagen. Op 19 november 1831 (dus nog voor zijn vrijlating) is hij aangever van de geboorte van Albertus Molenbroek, zoontje van de ongehuwde Margrita Molenbroek (eigenlijk heet zij Grietje Meulenbroek) die in mei van dat jaar ontslagen was uit de Ommerschans. Ze zijn dan nog niet getrouwd en zullen elkaar in de Ommerschans hebben leren kennen. Hendrik Johannes zal naar alle waarschijnlijkheid vader zijn van Albertus (ook vanwege vernoeming naar de vader van Hendrik Johannes), hoewel zoon Albertus de achternaam Molenbroek blijft dragen. Op 14 februari 1833 trouwt Hendrik Johannes te Avereest met Grietje Meulenbroek. Ze krijgen nog 9 kinderen samen. Hendrik Johannes overlijdt 89 jaar oud op 22 oktober 1894 te Avereest.

Over echtgenote Grietje Molenbroek (in het bijzonder hoe zij en haar moeder Niesje Blokker via Willemsoord op de Ommerschans kwamen) gaat een ander verhaal dat te vinden is op: http://www.enieuwlaar.nl/Achtergronden/Niesje%20Blokker.htm

Genealogische gegevens over voorouders en nageslacht van Hendrik Johannes zijn te vinden op:
http://www.stamboomonderzoek.com/enieuwlaar/getperson.php?personID=I908&tree=enieuwlaar

11 juni 2013
Evert Nieuwlaar
E.Nieuwlaar@gmail.com