Willem van Gennip, bedelaar

Willem van Gennip behoort tot een groepje van acht personen dat is gezonden door Leiden en dat op 5 maart 1851 op de Ommerschans aankomt. Zie hier een overzicht van dat groepje.

Hij krijgt in het boek gemerkt Q (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 435) het bedelaarsnummer 3757.

Volgens die inschrijving is hij geboren in 1800 te ‘Herpen’ en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.