Kornelia Groeneveld, bedelaar

Kornelia Groeneveld hoort bij de groep vrouwen en kinderen die vanuit het gesticht te Hoorn op zaterdag 2 augustus 1823 op de Ommerschans aankomen en wier aankomst wordt gemeld in De bedelaarskolonie p 188-189.

Volgens een lijst door heelmeester Douwe Petrus van Steenwijk, gezonden aan de Permanente Commissie dd 23 december 1824, Drents Archief toegang 0186 invnr 71, is zij 32 jaar en ongeschikt voor arbeid als zijnde ´zinneloos en behebt met overvallen´.

17 juni 2013, Wil Schackmann