Leonardus Faber, bedelaar

Leonardus Faber is geboren 6-6-1828 te Nijmegen.
Hij wordt op 14 augustus 1852, hij is dan 24 jaar, door de gemeente Arnhem binnengebracht op de Ommerschans. In het stamboek gemerkt Q (zie voor invnrs dit file) wordt hij ingeschreven onder nummer 2013. Volgens het signalement zou hij 1,58 lang zijn, blond haar en blauwe ogen hebben en is zijn ‘linkerarm gebrekkig’.
Hij wordt op 13 november 1852 overgebracht naar Veenhuizen. Volgens het inspectierapport van 1 oktober 1853 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1552) woont hij op zaal 5, 6 of 15. Volgens de aantekening in het boek gemerkt T wordt hij ontslagen op 29 april 1856.
Maar hij heeft er zijn bruid ontmoet, Geertruida Riechoffer. Zij is een dochter van de militaire veteraan Charles Riechoffer, een voormalige korporaal die sinds 25 augustus 1848 met vrouw en zes kinderen woont in een van de veteranenwoninkjes aan de buitenkant van het gesticht. Geertruida Riechoffer, de naam komt ook voor als Richshoffer, is geboren 12-6-1835 te Hellevoetsluis.
Een week na het ontslag van Leonardus, 6-5-1856, trouwen de twee te Norg.

Maar op het eind van hetzelfde jaar, op 13 december 1856, komen allebei de jonggehuwden, Leonardus als nummer S 1853 en Geertruida Faber geboren Reichoffer als nummer S 1854, op de Ommerschans aan. Binnengebracht door Assen en dat is waarschijnlijk een vrijwillige opname. Winterse koude en met ‘de arm krom’ is het moeilijk de kost te verdienen. Geertruida is volgens het boek gemerkt S 1,54 en heeft bruin haar en bruine ogen.
Ze worden ‘den 23 mei 1857’ overgeplaatst naar Veenhuizen (als Geertruida hoogzwanger is).
Blijkbaar komen ze in een bedelaarshuisgezinswoning, want er worden daarna in totaal 5 kinderen geboren, waarvan er twee overleven:
1 Louïse/Louïsa Geertruida, geboren 5-6-1857 en overleden 30-3-1858 Veenhuizen, 2 Geertruida Elisabeth, geboren 15-1-1859 en overleden 9-10-1859 Veenhuizen,
3 Magdalena Geertruida, geboren 6-12-1861 Veenhuizen,
4 Karel Frederik, geboren 5-2-1864 en overleden 2-11-1865 Veenhuizen,
5 Karel Hendrik, geboren 6-7-1866 Veenhuizen

Inmiddels is het gesticht van de staat. De opname loopt door in toegang 0137.01 invnr 281, achter zijn naam staat V3, dus ze wonen in Veenhuizen 3, op 4 mei 1868 wordt het hele gezin ontslagen. Blijkbaar naar Veendam, want daar worden nog vier kinderen geboren:
6 Adriana Louïsa, geboren 2-2-1869 en overleden + 10-3-1869 Veendam
7 Frederik Wilhelmus, geboren 2-10-1870 Veendam
8 Jacob Jacobus, geboren 19-3-1873 Veendam
9 Abraham Rudolf, geboren 30-7-1876 Veendam

Samengesteld uit correspondentie tussen Hans Faber (familievereniging Faber) en Wil Schackmann, 17 juli 2013