Jan Cornelisse van der Fliert, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Jan Cornelisse van der Fliert op 20 mei 1830 uit de bedelaarskolonie gedeserteerd.