Aukje Douwes Faber, bedelaar

Aukje Douwes Faber is geboren 7-3-1819 Berlikum.
Volgens het boek gemerkt G (zie voor invnrs dit file) wordt zij vanuit Leeuwarden op 31 oktober 1834 de Ommerschans binnengebracht. Ze krijgt bedelaarsnummer 634, zij is dan vijftien (!) jaar. Lang aangezicht, bruin haar, grijze ogen, grote neus, kleine mond, spitse kin.
Volgens de inspectiebijlage in Drents Archief, toegang 0186, invnr 1547 krijgt zij in de rest van 1834 voor 1 gulden en anderhalve cent aan kleding verstrekt, waarvan 69 cent besteed was aan reparatie, is zij ‘ valide’, en heeft zij een tegoed van 78 1/2 cent op het kledingfonds.
Volgens dezelfde bron zit zij op zaal bij de zaalopziener Bak. Per 16 april 1835 heeft zij aan koloniale kleding 1 muts, 2 halsdoeken, 1 jak, 2 rokken, 2 voorschoten, 2 hemden, 2 paar kousen, geen schoenen maar 1 paar klompen, Aan eigen kleding heeft zij in het geheel niets.
Zij wordt al op 5 december 1835 ontslagen.

Zeven jaar later, in 1842, trouwt zij met Hendrik Jan Feenstra, geboren 29-7-1818 te Leeuwarden, van beroep ‘ondermeester’.
Daarna geen spoor meer van Aukje, maar wel van de twintig jaar later aan lager wal geraakte ondermeester.
Zijn eerste opname in de Ommerschans is 24 augustus 1861 vanuit Leeuwarden. In het stamboek gemerkt U krijgt hij bedelaarsnummer 5612 en is hij een voor die tijd hele lange vent van 1,75.
Na zijn vrijlating volgen nog X6043, 2729, 622 en uiteindelijk zal hij ook in Veenhuizen overlijden op 25-6-1877.

Samengesteld uit correspondentie tussen Hans Faber (familievereniging Faber) en Wil Schackmann, 17 juli 2013