Gerardus Cornelis Eijkenbroek, bedelaar

Gerardus Cornelis Eijkenbroek is volgens familie-onderzoekers geboren 30-7-1783 en is volgens het Vlaardingse archief van beroep zadelmaker. Hij trouwt met Hendrika van Witteloostuin, geboren 20-2-1785. Voor zover bekend hadden zij tien kinderen:

1) Alida Elisabeth Eijkenbroek, geboren op 19 augustus 1807
2) Johanna Maria Eikenbroek, geboren op 30 augustus 1809 te Vlaardingen
3) Joes Gerardus/Johannes Gerardus Eikenbroek, geboren op 25 juli 1811 te Vlaardingen
4) Wilhelmus Johannes Eykenbroek, geboren op 2-6-1815 te Vlaardingen
5) Wilhelmina Johanna Eykenbroek, geboren op 21-2-1814 te Vlaardingen
6) Maria Francisca Eijkenbroek, geboren op 24-10-1817 te Schiedam
7) Hendricus Adrianus Eijkenbroek, geboren op 16 mei 1820 te Schiedam
8) Henderica Petronella Eijkenbroek, geboren op 15 september 1821 te Schiedam
9) Gerardus Cornelis Eijkenbroek-Eikenbroek, geboren op 2 oktober 1823 te Schiedam
10)Johanna Catharina Eijkenbroek, geboren op 11 februari 1826 te Schiedam

Echtgenote Hendrika van Wit(te)loostuin overlijdt op 13 september 1827 te Schiedam. En dan raakt Gerardus Cornelis Eijkenbroek aan lager wal.

Hij wordt 11 september 1829 de Ommerschans binnengebracht door de stad Schiedam. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 425) het bedelaarsnummer 331.
Volgens die inschrijving is Gerardus Cornelis Eijkenbroek geboren 10 augustus 1783 te Schiedam (maar bovengenoemde datum van familie-onderzoek zal betrouwbaarder zijn) en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
Gerardus Cornelis Eijkenbroek is 1 El, zes palm en vijf duim lang, hij heeft bruin haar en grijze ogen en als bijzonder kenmerk wordt gemeld ‘is bijziende’.

Hij is bij binnenkomst vergezeld van de kinderen 4), 8) en 9). Meestal hebben die bij inschrijving een foutieve geboortedatum, maar dat is gebruikelijk in de administratie van de Ommerschans en dat vermeld ik hier verder niet:

– Wilhelmus Johannes Eijkenbroek krijgt in het boek gemerkt F het bedelaarsnummer 337. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

– Henderica Petronella Eijkenbroek krijgt in het boek gemerkt F het bedelaarsnummer 344. Er is geen signalement van haar opgemaakt.

– Gerardus Cornelis Eijkenbroek krijgt in het boek gemerkt F het bedelaarsnummer 339. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

De hele familie wordt op 2 november 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen. Vermoedelijk krijgen ze een woninkje voor een bedelaarshuisgezin aan de buitenkant van het tweede gesticht volgens de procedure als geschetst in De bedelaarskolonie blz 259.
De oudste zoon, Wilhelmus Johannes, wordt 17 januari 1830 ontslagen en trekt de wijde wereld in (NB: nog geen vijftien jaar oud!). Hij trouwt 1841 te Schiedam.

Met de rest gaat het daarna rap fout:

– zoon Gerardus Cornelis overlijdt te Veenhuizen 6 maart 1830
– dochter Henderica Petronella overlijdt te Veenhuizen 9 maart 1830

De alleen achtergebleven vader Gerardus Cornelis trekt het nog een jaar en overlijdt dan te Veenhuizen 12 juni 1831.

2 augustus 2013, samengesteld uit correspondentie tussen Hans Eijkenbroek en Wil Schackmann