Abraham den Entink, bedelaar

Ik trof hem in het boek gemerkt U, maar het kan zijn dat hij al in het boek R stond, dat heb ik niet nagezien.

Abraham den Entink wordt 29 september 1855 de Ommerschans binnengebracht door de stad Arnhem. Hij krijgt in het boek gemerkt R of U (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 436 of 439) het bedelaarsnummer 4157.
Volgens die inschrijving is Abraham den Entink geboren 28 januari 1829 te Amersfoort, is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’ en is zijn beroep ‘katoenspinder’.
Abraham den Entink is 1,67 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, bruin haar en grijze ogen, een ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘het voorste lid van de wijsvinger van de linkerhand stijf’.

Als domicilie van onderstand is genoteerd Amersfoort.

Zijn naam is doorgestreept, maar er is niet genoteerd of hij is overleden of ontslagen.