Pieter Jakles Donia, bedelaar

Pieter Jakles Donia wordt binnengebracht 18 mei 1830 door Leeuwarden. Volgens het ‘boek gemerkt F’ is hij geboren 27 augustus 1790 te Harlingen en gereformeerd.
Hij heeft een smal aangezicht, donkerbruin haar, blauwe ogen, een dikke neus, een grote mond, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken. Hij krijgt nummer F 2072. Hij overlijdt 27 september 1830.

Bij binnenkomst was hij vergezeld van echtgenote Klaaske Annes Steensma, volgens het ‘boek gemerkt F’ geboren 2 februari 1791 te Barlingen. Zij is lang 1 el, 6 palm en 5 duim, heeft een smal aangezicht, blond haar en licht blauwe ogen, een gebogen neus en ronde kin. Zij krijgt nummer F 2073. Zij overlijdt 28 juli 1830.

Zij kwamen binnen met drie kinderen:

– Jakle Pieters Donia, volgens het ‘boek gemerkt F’ geboren augustus 1813 te Harlingen, hij is 1,35 meter lang, heeft een blozend aangezicht, blond haar, blkauwe ogen, kleine neus. Hij krijgt nummer F 2076, wordt 24 april 1831 overgeplaatst naar Veenhuizen en ontslagen 1 juni 1831.

– Tietje Pieters Donia, volgens het ‘boek gemerkt F’ geboren juni 1817 te Harlingen. Zij krijgt nummer F 2075 en wordt 1 juni 1831 ontslagen.

– Jacob Pieters Donia, volgens het ‘boek gemerkt F’ geboren 2 februari 1823 te Barlingen, gereformeerd. Hij krijgt nummer F 2074 en ontslagen 1 juni 1831.

De drie kinderen, die dus op de schans wees geworden zijn, worden op hun ontslagdatum, dus 1 juni 1831, geplaatst in het wezengesticht van Veenhuizen.

Jakle Pieters krijgt er (wezen-)nummer 1681 en gaat met ontslag 24 april 1834.
Tietje Pieters krijgt er (wezen-)nummer 841 en gaat met ontslag 30 maart 1838.
Jacob Pieters krijgt er (wezen-)nummer 787 en gaat met ontslag 29 april 1842.

18 juli 2013, Wil Schackmann