Cornelia Josephina Delfos, bedelaar

Cornelia Josephina Delfos behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Cornelia Josephina Delfos wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 31. Volgens die inschrijving is zij geboren 16 februari 1795 te Leiden als dochter van Johannes Delfos en Cornelia Keise, en heeft zij het laatst gewoond te Leiden. Zij heeft een breed aangezicht, plat voorhoofd, bruin haar, grijze ogen, spitse neus en kleine mond en geen bijzondere kenmerken.

Zij wordt ontslagen 22 oktober 1824.

20 juli 2013, Wil Schackmann